Thursday, Mar 30th

Last update:05:12:17 PM GMT

You are here:

Please enable JavaScript!
Bitte aktiviere JavaScript!
S'il vous plaît activer JavaScript!
Por favor,activa el JavaScript!
antiblock.org

Polityka transportowa Słowacji

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 9
SłabyŚwietny 

Dlaczego z Krakowa do Budapesztu nie da się dojechać wygodną autostradą, a pociągi z Warszawy do Bratysławy jeżdżą okrężną drogą przez Czechy? I co powoduje, że z Polski do Koszyc nie jeździ ani jeden pociąg? Odpowiedź jest prosta: w słowackiej polityce transportowej połączenia z Polską nie są w ogóle brane pod uwagę, a priorytety są zupełnie inne.

To enjoy life to the fullest it is significant to be healthy. How can medicines help up? Sure thing, one of the beautiful place where people can buy remedies is online pharmacy. In our generation the stock you can order from the Web is actually infinite. Drugs like Deltasone often is used to solve disorders such as severe allergies. Glucocorticoids synthetic steroids, which are readily absorbed from the gastrointestinal tract. There are numerous others. A lot of doctors know about price of cialis. What do you know about cialis generic best price? Albeit erectile malfunction is more common among older men, that doesn’t make it “normal”. Erectile malfunction can act the quality of life. However there are some medications that can help us without harming your erection. Prescription medicines can save lives, but they can also come with unwanted side effects. It's great to remember that not all remedies are wholesome. Several folk using this preparation typically do not have serious side effects to Cialis. Take the container with you, even if it is empty. If you fear that someone might have taken an overdose of this medication, go to the emergency department of your local hospital at once.

Połączyć Koszyce z Bratysławą w specyficzny sposób

Główną osią transportową Słowacji jest trasa drogowa i kolejowa Bratysława – Koszyce, poprowadzona w dosyć osobliwy sposób. Najpierw (idąc od stolicy) magistrala prowadzi na północ, dnem Doliny Wagu do Żyliny – trzeciego najważniejszego ośrodka gospodarczego Słowacji. Tutaj, nieopodal polskich granic, magistrala skręca na wschód i kieruje się (cały czas wzdłuż Wagu) pod Tatry, gdzie przechodzi przez Rużomberok, Liptowski Mikulasz i Poprad. Za Popradem magistrala prowadzi dalej w kierunku ukraińskiej granicy i we wschodniej części Spiszu droga i linia kolejowa się rozdzielają. Magistrala kolejowa omija Preszów i prowadzi bezpośrednio do Koszyc przez niewielkie miejscowości Magercany i Kysak, natomiast trasa drogowa prowadzi do Preszowa i dopiero tam skręca ostro na południe, prowadząc do stolicy wschodniej Słowacji.

Począwszy od powstania niepodległej Słowacji w 1993 roku, aż po dzień dzisiejszy główny wysiłek inwestycyjny kolejnych rządów idzie na zbudowanie na tej trasie porządnej autostrady oraz zmodernizowanie linii kolejowej. Jak dotąd udało się to dopiero w ok. 60 procentach. Autostradą pojedziemy już z Bratysławy do Żyliny, następnie kilkoma niewielkimi odcinkami na Liptowie i Spiszu oraz między Preszowem a Koszycami. W budowie jest bardzo trudny, górski odcinek Żylina – Martin (z najdłuższym na Słowacji, 12-km tunelem) oraz autostrada między Popradem a Preszowem, również na górzystych terenach.

Idea połączenia autostradą dwóch głównych ośrodków miejskich w kraju jest zrozumiała, jednak wybrana trasa – już niekoniecznie. Prosty rzut oka na mapę wystarcza do stwierdzenia, że naturalna trasa łącząca Koszyce z Bratysławą powinna biec przez południową część kraju, wzdłuż węgierskiej granicy. Taka trasa byłaby nie tylko o 100 km krótsza (300 km zamiast 400), ale też byłaby łatwiejsza do wykonania, gdyż w większej części wiodłaby po terenach równinnych. Gdyby wybrano taki właśnie wariant połączenia dwóch największych miast kraju, autostrada z Bratysławy do Koszyc byłaby już gotowa.

Warto podkreślić, że hasło: ukończenie autostrady Bratysława – Koszyce jest na Słowacji stałym elementem kampanii wyborczych i pełni podobną rolę, jak w Polsce hasło „przygotowania do Euro-2012”. W 2006 roku zakończenie tej inwestycji do końca kadencji (czyli do 2010 roku) obiecywał premier Robert Fico, a niewykonanie tej obietnicy było jedną z przyczyn jego porażki wyborczej. Obecny minister transportu Jan Figel stwierdził niedawno, że prawdopodobnie nie stanie się to w najbliższej kadencji parlamentu, a więc przed 2014 rokiem. Realistyczny termin ukończenia autostrady Bratysława – Koszyce (a raczej Żylina – Koszyce, bo ten odcinek pozostał do zbudowania) - to 2016 rok.

W tej kadencji parlamentu nie ma co liczyć na podjęcie jakichkolwiek innych wielkich projektów inwestycyjnych, takich jak pożądana przez Polaków autostrada Kraków – Bańska Bystrzyca – Budapeszt: niemal cały wysiłek inwestycyjny pójdzie na trasę Żylina – Koszyce. Warto też zaznaczyć, że obecnie rząd Ivety Radiczovej jest zajęty obniżaniem niebezpiecznie wysokiego deficytu finansów publicznych, co nie sprzyja podejmowaniu nowych inwestycji.

Poprowadzenie autostrady i magistrali kolejowej Bratysława - Koszyce okrężną drogą przez Poprad i Żylinę – to w dużej mierze efekt antywęgierskich fobii byłego premiera Vladimira Mecziara. Gdyby dwa największe miasta połączyć najkrótszą trasą po równinnym terenie, autostrada i linia kolejowa wiodłyby w przeważającej większości (jakieś 80%) przez tereny zamieszkałe przez słowackich Węgrów. Rząd Mecziara zdecydował więc o poprowadzeniu okrężnej trasy, której główną „zaletą” było to, że przebiega przez tereny „czyste etnicznie” oraz przechodzi przez Żylinę. A ta jest matecznikiem słowackich nacjonalistów z Janem Slotą na czele, najwierniejszym sojusznikiem Mecziara i jego partii (dokładniej czytaj w osobnym artykule o słowackiej polityce).

Wszystko dla stolicy

Oprócz magistrali Bratysława – Koszyce, priorytetem słowackiej polityki transportowej były inwestycje autostradowe wokół stolicy Słowacji, realizowane przy współpracy z sąsiadami (Czechy, Austria, Węgry). Powstały więc autostrady Bratysława – Brno – Praga, Bratysława – Wiedeń i Bratysława – Budapeszt (w dwóch ostatnich przypadkach na terenie Słowacji są tylko kilkukilometrowe odcinki, reszta u sąsiadów). Bratysława ma też obwodnicę autostradową, której charakterystyczną cechą jest to, że... przechodzi przez centrum miasta. Z tego względu z miejskich odcinków autostrad korzystają głównie mieszkańcy stolicy podczas codziennych dojazdów do pracy, co powoduje liczne korki na tej arterii.

To wszystko powoduje, że słowaccy politycy coraz częściej mówią o konieczności budowy tak zwanej „zerowej obwodnicy” miasta. Byłaby to bardzo kosztowna inwestycja: brakująca północna część obwodnicy ma bowiem biec w ok. 10-kilometrowym tunelu pod masywem górskim Małych Karpat. Tunel umożliwi przejazd z autostrady Brno-Bratysława bezpośrednio na trasę Bratysława – Żylina oraz Bratysława - Budapeszt, z pominięciem odcinka autostrady wiodącego przez centrum stolicy. Oprócz tego, równolegle do obecnej trasy, ok. 5 km na wschód od lotniska, dzielnic Vrakunia i Podunajskie Biskupice oraz rafinerii Slovnaftu, ma powstać nowa wschodnia obwodnica. Jej elementem będzie nowy autostradowy most na Dunaju pomiędzy Slovnaftem a początkiem dunajskiego zalewu Czunowo. Nowa wschodnia obwodnica będzie się łączyć z autostradą do Budapesztu w rejonie bratysławskich peryferyjnych osiedli Rusovce i Czunowo, jakieś 3 km od granicy z Węgrami w Rajce.

Co znamienne, ta gigantomańska inwestycja jest planowana mimo, iż Bratysława już i tak ma doskonałe (jak na słowackie warunki) połączenia autostradowe, w odróżnieniu np. od Wschodniej Słowacji. Jednak wszystko wskazuje na to, że to właśnie te inwestycje wokół stolicy, a nie również planowane autostrady Koszyce – Użhorod czy Żylina – Zwardoń, zostaną uznane za priorytet transportowy na najbliższe lata. Tak to już jest: najważniejsi politycy są tak czy inaczej związani ze stolicą, dlatego preferują właśnie to miasto, kosztem całej reszty.

Listę inwestycji, które mają szansę być zrealizowane lub rozpoczęte w najbliższej kadencji parlamentu, dopełnia fragment słowackiego odcinka drogi ekspresowej Via Carpatia, na niewielkim odcinku Koszyce – granica węgierska (z przedłużeniem po stronie węgierskiej do Budapesztu). Zabiega o to koalicyjna partia Most-Hid, realizująca interesy mniejszości węgierskiej. Dzięki temu krótkiemu odcinkowi za kilka lat można będzie stosunkowo szybko dotrzeć z Koszyc do Bratysławy przez... Budapeszt. Trasa Koszyce – Budapeszt – Bratysława jest geograficznie i czasowo krótsza od oficjalnej trasy Koszyce – Żylina – Bratysława, dlatego już dziś cieszy się sporą popularnością.

Dogodne połączenia z Polską i Ukrainą? A po co?

Oczywiście, nie tylko na autostradach opiera się polityka transportowa Słowacji, chociaż autostrady i drogi szybkiego ruchu zajmują zdecydowanie uprzywilejowaną pozycję. Cały czas jest modernizowana magistrala kolejowa Bratysława – Żylina – Koszyce, a słowackie koleje zakupują nowoczesne wagony, również dla połączeń lokalnych. Modernizowane jest bratysławskie lotnisko (któremu jednak trudno jest konkurować z położonym o 60 km dalej wielkim lotniskiem wiedeńskim). Słowacja ogromną rolę przywiązuje również do rozwoju transportu wodnego – tematowi temu są poświęcone osobne artykuły na naszym portalu.

Wróćmy jednak do połączeń lądowych. Jak widzimy, do priorytetów na najbliższą kadencję parlamentu (2010-2014) należą: dokończenie autostrady Bratysława - Koszyce, „zerowa” obwodnica Bratysławy oraz połączenie Koszyc z Węgrami. Nie zauważyli Państwo na tej liście połączeń z Polską? Nic dziwnego: dla słowackiego społeczeństwa, a jeszcze bardziej dla polityków, Polska i Ukraina to najmniej istotni sąsiedzi, z którymi wcale nie trzeba zacieśniać stosunków.

Można tylko oczekiwać, że mimo wszystko będzie realizowany dawno zatwierdzony projekt budowy autostrady Żylina – Kusuckie Nowe Miasto – Czadca – Zwardoń (i dalej do Katowic) oraz modernizacja linii kolejowej na tej samej trasie, chociaż na pewno te inwestycje nie zostaną uznane za priorytetowe. Z pewnością będą modernizowane krótkie odcinki szeroko uczęszczanej przez Polaków trasy Chyżne – Trstena – Dolny Kubin – Kralovany/Rużomberok, ograniczające się do budowy nowoczesnych obwodnic większych miejscowości. Słowacja na pewno będzie również werbalnie wspierać wpisanie do unijnej sieci TEN-T projektu magistrali kolejowej Kraków – Podłęże – Tymbark – Nowy Sącz – Muszyna – Plavec – Preszów – Koszyce – Budapeszt, chociaż równocześnie nikt w Bratysławie tak naprawdę nie będzie brał tego projektu na poważnie. I na tym koniec, gdyż, jak już wspomnieliśmy, z perspektywy Bratysławy Polska i Ukraina nie są żadnymi poważnymi partnerami.

Paradoksalnie, jedynym poważnie branym pod uwagę projektem transportowym, łączącym Słowację z Polską, jest kanał Dunaj – Wag – Odra – Bałtyk. Ogromnym kosztem modernizowana jest Ważska Droga Wodna na odcinku Komarno-Żylina, która ma sens jedynie w przypadku dalszego przedłużenia tej trasy do Odry w rejonie Bohumina. Stukilometrowy kanał Żylina – Bohumin to na razie pieśń przyszłości (ma powstać w latach 2020-2030), ale już teraz jest on przewidziany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na Kysucach (w miejscu przyszłego kanału nie wolno niczego budować). To jednak pieśń przyszłości, a w najbliższych latach nadal będziemy skazani na podróżowanie między Bratysławą a Krakowem przez Czechy i Katowice, mimo całej absurdalności tej okrężnej trasy.

Komentarze  

 
0 #1 Jacek 2013-10-16 08:25
Witam , całą Słowację zwiedziłem a trasę do Wiednia znam na pamięć .
Teraz rowerem wyruszam do Wiednia oczywiście z Warszawy .
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

----

Zobacz też:

Noclegi w Bratysławie

Hotele w Wiedniu

Spodobało się? Jesteś tu pierwszy raz? Zostań z nami na dłużej! Zapisz się na newsletter (w każdej chwili możesz się wypisać) i polub naszą stronę na Facebooku:

www.facebook.com/porteuropa.eu

Wpisz swój adres e-mail.
Będziesz otrzymywał nasz newsletter.
adres e-mail
Miasto